top of page

Zullen we na de lockdown nog evenveel op restaurant gaan?


De crisis heeft duidelijk een invloed op onze huidige eetgewoonten en zal ons gedrag ten opzichte van restaurants veranderen. Vele onderzoeken vandaag de dag brengen het veranderend consumentengedrag in kaart opdat de horeca zich optimaal zou kunnen aanpassen. Zo blijkt bijvoorbeeld uit een onderzoek in de VS (uitgevoerd door AMC Global) dat 32% van de ondervraagden aangeeft vaker zelf te zullen koken, ook wanneer de situatie terug “normaal” wordt. 40% verklaart zuiniger te willen leven in de nasleep van de crisis (Lalley, 2020).


Ook consulting bedrijf McKinsey & Company onderzocht het toekomstige consumentengedrag. In België zou 25% van de ondervraagden hun uitgaven beperken en 30% verklaart voorzichtiger geld te zullen uitgeven (Demaegdt, Reynders, Hermans & Martens, 2020). Een interessante conclusie van het onderzoek is dat in België het vertrouwen in een snel economisch herstel beduidend lager is dan in de rest van Europa.


Om de Belgische restaurants een beter zicht te geven op het veranderend consumentengedrag in het kader van de lockdown, heeft Cov-help meer dan 1500 consumenten in heel België ondervraagd om hun houding ten aanzien van de horeca in de komende maanden te peilen.

België in het algemeen


Binnen onze steekproef stelt 16% van de ondervraagden minder uit te geven aan maaltijden buitenshuis in de maanden volgend op de lockdown. Bovendien beweert 19% minder regelmatig uit eten te zullen gaan.Van de respondenten die beweren meer te zullen besparen dan voor de crisis, geeft een opvallende 75% aan ook minder vaak uit eten te gaan na de lockdown. Van deze laatste groep -diegenen die van plan zijn minder op restaurant te gaan de komende maanden- zal slechts een luttele 2% meer uitgeven op restaurant.


In het algemeen neigt het eetgedrag van de Belgen op middellange termijn niet naar afhaalmaaltijden en thuisleveringen. 18% van onze steekproef denkt in de toekomst vaker maaltijden voor thuis te bestellen, maar hiertegenover staat 12% die zegt dat deze hoeveelheid zal dalen de komende maanden.


Volgens ons onderzoek hechten Belgen veel belang aan de maatregelen genomen door restaurants om de verspreiding van het virus tegen te gaan. Zo zegt 81% van de respondenten dat ze restaurants die social distancing respecteren, met behulp van specifieke maatregelen, zullen verkiezen.


81% van de Belgen gaan rekening houden met social distancing wanneer ze restaurants zullen verkiezen.

Vlaanderen


In Vlaanderen zijn de resultaten minder uitgesproken. Slechts 12% verklaart te zullen besparen en 15% zegt minder vaak op restaurant te gaan in de nasleep van de crisis.72% van de Vlamingen die denken dat ze minder zullen uitgeven per niet-huisgemaakte maaltijd denkt ook minder vaak op restaurant te gaan. Slechts 7% onder hen zegt vaker uit eten te gaan zodra de restaurants weer opengaan.


Vlamingen lijken enthousiaster ten aanzien van afhaalmaaltijden en leveringen vergeleken met een doorsnee Belg, zelfs wanneer restaurants heropenen. Een vijfde van de Vlamingen zegt vaker van afhaalmaaltijden en thuisleveringen gebruik te zullen maken de komende maanden, vergeleken met hun pre-corona gewoonten, terwijl slechts 11% zegt dat deze hoeveelheid zal dalen.


Wat betreft social-distancing in de horeca, verkiest 83% van de Vlamingen restaurants die hier specifieke maatregelen voor in acht nemen.


Wallonië


Inwoners van Wallonië lijken voorzichtiger te zullen zijn wat betreft hun restaurantkosten. 19% onder hen zal minder uitgeven op restaurant dan voor de uitbraak en 21% plant minder vaak uit eten te gaan.77% van de Waalse burgers die plannen minder uit te geven per uitstap zegt dat ze ook minder vaak op restaurant zullen gaan. Slechts 3% hiervan zegt regelmatiger uit eten te gaan.


Afhaalmaaltijden en thuisleveringen zullen waarschijnlijk licht toenemen in Wallonië, met 16% van de Walen die meer van deze soort klaargemaakte maaltijden zullen consumeren en slechts 11% die de consumptie hiervan zullen verminderen.


Ook Waalse burgers hechten belang aan social distancing maatregelen in de horeca, aangezien 76% van de ondervraagde Walen de voorkeur zal geven aan restaurants die specifieke maatregelen nemen hieromtrent.


Conclusie


In het algemeen zien we duidelijk dat Belgische consumenten in de nabije toekomst hun gewoonten ten aanzien van restaurants zullen veranderen. Deze laatstgenoemden zullen zich moeten aanpassen aan dit veranderend consumentengedrag met een doelgerichte come-back na wekenlange sluiting. Omdat verschillende klantsegmenten ander gedrag vertonen, moeten restaurants een duidelijk begrip hebben van hun beoogde doelgroep en zich aanpassen naargelang hun specifieke positionering.


Resultaten zijn niet gelijkmatig in heel België: tot wel 40% van de respondenten in een provincie zullen waarschijnlijk minder op restaurant gaan.

Had u graag nauwkeuriger inzicht gehad per provincie, leeftijd of bestedingscategorie? Aarzel dan niet om contact met ons op te nemen voor gratis advies op maat of gedetailleerde resultaten van het onderzoek.Bronnen


Lalley, H. (2020). HOW WILL THE COVID-19 CRISIS CHANGE CONSUMER DINING BEHAVIOR? Retrieved from Restaurant Business Online: https://www.restaurantbusinessonline.com/consumer-trends/how-will-covid-19-crisis-change-consumer-dining-behavior

Demaegdt, A., Reynders, P., Hermans, M., & Martens, K. (2020, April). Survey: Belgian consumer sentiment during the coronavirus crisis. Retrieved from McKinsey & Company: https://www.mckinsey.com/business-functions/marketing-and-sales/our-insights/survey-belgian-consumer-sentiment-during-the-coronavirus-crisis

10 views0 comments
bottom of page